Sıkça Sorulan Sorular

sıkça sorulan sorular

Belge çevirildikten sonra ortaya çıkan karakter sayısına, çevirinin konusuna ve teslim edilmesi gereken süreye göre fiyatlandırma yapıyoruz.

Yeminli çeviri, bir noter tarafından tercümanlığı onaylanmış kişilerin çevirdiği, kaşeleyip imzaladığı evraklardır.

Noter tasdiki belgelerinizin yasa önünde geçerlilik kazanması için olması gereken onaydır. Eğer çeviri yaptıracağınız belgeyi teslim edeceğiniz kurum özellikle böyle bir şart koşmamışsa evrakı noterde tasdik ettirmenize gerek yoktur, sizin için yeminli tercüme yeterli olacaktır. Türkiye’de resmi dairelere sunulacak pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet, diploma, aile cüzdanı, mahkeme kararı, vekaletname gibi resmi evrakların noter tasdikinden geçirilmesi gerekmektedir.

Noter tasdikli belgelerinizin uluslararası sahada geçerlilik kazanabilmesi için valilik ya da kaymakamlık tarafından yapılan ikinci bir onaylama işlemidir.

Yabancı dillerde yapılan Konuşma, Konferans, Seminer gibi etkinliklerde konuşmacı ile eş zamanlı olarak konuşma esnasında dinleyicilere yapılan çeviriye simultane çeviri denilmektedir.

Yabancı dilde konuşan bir konuşmacının cümlelerini konuşmasının arasına girip bölerek parça parça yapılan çeviriye ardıl tercüme denilmektedir.

Bizden fiyat almadan karar vermeyin!